به مناسبت روز اورژانس و فوریت های پزشکی صورت گرفت

بازدید رئیس اورژانس استان از مرکز فوریت‌های پزشکی رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

دکتر فرهنگ کره‌وندی رییس اورژانس و حوادث پیش بیمارستانی دانشگاه جندی شاپور اهواز و هیئت همراه به مناسبت روز اورژانس و فوریت های پزشکی از مرکز فوریتهای پزشکی رامشیر بازدید کردند.

طی این بازدید کره‌وندی از مساعدت و پرداخت معوقات پرسنل مرکز رامشیر، تجهیز آمبولانس های مرکز رامشیر و اخذ مجوز جذب نیرو برای افتتاح پایگاه مشراگه خبر داد.