دروازه‌بان صنعت نفت آبادان به پیکان پیوست

 دروازه‌بان تیم فوتبال صنعت‌نفت آبادان با امضای قراردادی به عضویت تیم پیکان تهران در آمد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، محمد دریس دروازه‌بان فصل گذشته نفت آبادان ظهر امروز با امضای قراردادی ۲ ساله به تیم پیکان تهران پیوست تا فوتبال خود را در خارج از زادگاهش دنبال کند.

این دروازه‌بان جوان آبادانی که از محصولات تیم‌های پایه باشگاه نفت آبادان است، در فصل گذشته ۱۲ بازی در ترکیب زردپوشان به میدان رفت