آیا هفتکل قربانی داد و ستدهای سیاسی میشود!!!

🔹طبق برخی اخبار ناموثق با توافق نماینده و استاندار ؛حکم قارونی مدیرکل امور مالی استانداری بعنوان فرماندار هفتکل امضا شد.

🔹گویا این انتصاب طبق معادله سه تا تو یکی من شکل گرفته و بازهم مطالبه عمومی مردم هفتکل مبنی بر انتصاب فرماندار بومی قربانی داد و ستدهای سیاسی شده است.

🔹 دکتر ورناصری در جشن پیروزی خود در هفتکل قول داد تا هرگونه انتصاب مدیر در این شهرستان از بین بچه های هفتکل شکل گیرد.

🔹متاسفانه فرزندان توانمند هفتکل همچون سیدمجید حسینی (فرماندار رامشیر)؛عباس سبحانی(بخشدار سابق رامشیر)؛حسین سلاسل (معاون فرماندار دزفول)؛مجید رحمانی (بخشدار دهدز)؛عیسی زاده ؛رفیعی (فرماندار امیدیه) که هرکدام در حد استاندار می باشند از خدمت کردن به شهر خود با زد و بندهای سیاسی محروم مانده اند.

🔹انتظار می رود دکتر ورناصری نماینده انقلابی و پرتلاش این روزها ضمن احترام به خواسته عمومی مردم ؛سکان فرمانداری را به یکی از بچه های توانمند هفتکل بسپارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • اینهایی که تو گفتی در حد یک دهیار هم نیستند