سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان : درصد استفاده مردم از ماسک ۲۴ درصد میباشد

به گزارش خورنا داوود رئیسی سرپرست شبکه بهداشت شهرستان هندیجان عنوان کرد :  درصد استفاده از ماسک در بین مردم  شهرستان ۲۴ درصد ودر بین اصناف ۴۰ درصد میباشد و این درصد در مراجعه کنندگان به ادارات ۷۲ درصد میباشد که اصلا خوب نیست و قطعا یکی از عواملی که شهرستان را به سمت وضعیت قرمز خواهد برد ، عدم استفاده درست و مداوم از ماسک میباشد.