اطلاعیه شورای تامین شهرستان رامهرمز پیرامون صندوق های خانگی

به نقل از روابط عمومی فرمانداری رامهرمز به اطلاع عموم شهروندان محترم می رساند که پیرو اطلاعیه های قبلی درخصوص غیر قانونی بودن فعالیت صندوق های مالی غیر مجازوعدم سپرده گذاری مردم دراین صندوقها ،چنانچه ازتاریخ ۲۶ تیر ماه ۹۹ فردی یا گروهی اقدام به راه اندازی غیر قانونی صندوق مالی کرده باشند ،ضمن انسداد حساب و برخورد قضایی باعوامل تشکیل دهنده ،هیچگونه پیگیری جهت بازگشت سپرده ها و اقدام برای استراد وجوه واریزی توسط دستگاههای حاکمیتی صورت نمی پذیرد.