رئیسی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان : آمار مرگ زودرس در هندیجان دو درصد بالاتر از آمار کشوری میباشد / تصادفات و دیابت از علل اصلی این افزایش است

به گزارش خورنا داوود رئیسی سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان هندیجان به آمار بالای فوت در اثر تصادف در هندیجان اشاره کرد و گفت : احتمال مرگ زودرس در هندیجان ۱۵ درصد و در کشور ۱۳ درصد میباشد که دو درصد بیشتر از میانگین کشوری میباشد ، تصادفات و دیابت از علل این افزایش میباشد. آموزش و ترغیب و تسهیل در امر ورزش از جمله راهکارهای بهبود این وضعیت میباشد. نبود پزشک قانونی نیز یکی از کمبودهای شهرستان است که باعث نقص و خطا در آمارهای مربوط به علل مرگ میباشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.