با تصمیم شورای ترافیک

خیابان باهنر بندرماهشهر یک طرفه شد

با تصمیم شورای ترافیک خیابان باهنر(حدفاصل بلوارآیت الله طالقانی به چهارراه خیابان ۲۲بهمن) یک طرفه شد

روابط عمومی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری بندرماهشهر،از اجرای طرح یکطرفه شدن خیابان باهنر حدفاصل بلوار آیت الله طالقانی به چهار راه خیابان ۲۲بهمن (خیابان اداره آگاهی) طبق مصوبه شورای ترافیک شهرستان که بالاترین مرجع در اعلام محدودیت های ترافیکی دائمی می‌باشد خبر داد.

همچنین تابلوهای مربوط به این تصمیم درمسیرمربوطه نصب شد، لذا از همه شهروندان درخواست می شود همکاری های لازم را در جهت اجرای این طرح با پلیس راهور داشته و مسیر جایگزین در جهت تسهیل تردد شهروندان خیابان شهید شریفی، خیابان شهید منصوری و خیابان امام جنوبی از سمت چهارراه آیت الله طالقانی به خیابان امام می‌باشد.