طرح جدید برای اعمال قانون موتورسواران متخلف

رئیس پلیس راهور فاتب : در اعمال قانون راکبان متخلف به روشی جدیدتر متوسل می شویم .

در نظر داریم با توقیف موتور سیکلت فرد متخلف در همان محل ، بدون اینکه وسیله نقلیه موتوری به پارکینگ منتقل شود ، در اختیار راکب ابزار ترافیکی قرار داده شود .

فرد متخلف در یک بازه مشخص مثلا دو ساعته در محدوده ای که تخلف را مرتکب شده در کنار همکاران ما مانع تخلفات موتور سواران دیگر می شود .

منبع