خطای پزشکی جوان اهل شوش را به کام مرگ کشاند!

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا جوان ۱۹ ساله اهل شوش هفته ی گذشته برای انجام عمل زیبایی بینی به مرکز جراحی بهار واقع در خیابان شریعتی در شهرستان دزفول مراجعه کرد، که پس از انجام عمل و انتقال به بخش ریکاوری ساعتی بعد بدلیل اهمال در امر اکسیژن رسانی دیگر به هوش نیامد و مرگ آن رقم خورد.

به گفته ی خانواده ی جوان به خبرنگار خورنا، پس از انتقال متوفی به بخش هیچ یک از کادر درمان یا پزشکان عمل اکسیژن رسانی که امری مهم پس جراحی زیبایی بینی می باشد را نه تنها انجام نداده، بلکه بر سر بیمار نیز حضور نیافته اند‌!