هشدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد پیک دوم کرونا

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پی افزایش ادامه دار شیوع کرونا در خوزستان با صدور پیامی هشدار داد: اگر قرار بر تجربه یک پیک دیگر در استان باشد، تلفات ما سنگین‌تر از پیک اول خواهد بود

به گزارش خورنا دکتر فرهاد ابول نژادیان در این پیام می‌گوید: مردم عزیز خوزستان، ماه هاست که کرونا، این ویروس عجیب و دشمن ناپیدا محور اصلی سخنان اینجانب با شما هم استانی های ارجمند بوده، حال نیز نگرانی از وضعیتی که اکنون در آن بسر میبریم موجب شد تا چند سطری برایتان بنویسم.

این خبر خوبی نیست که به شما بگویم ظرفیت تخت های مراقبت های ویژه بیمارستان رازی اهواز تکمیل شده و شماری از هم استانی هایمان در حال تجربه مبارزه سختی برای ادامه زندگی هستند.

هر بار که به بیمارستان رازی میروم؛ هنگام بازگشت، وقتی در خیابان میبینم جوانی، پدری یا مادری ماسک نزده، با خود میگویم نکند فردا آنها را به جای خیابان در بیمارستان و زیر دستگاه درحالی که به زحمت نفس میکشند ملاقات کنم.

نکند دوباره به روزهایی برگردیم که تمام فکر و ذکر بنده و همکارانم پیدا کردن تخت برای بستری بیماران جدید بود. روزهای تلخ و پراسترس اردیبهشت و خرداد که خوزستان را داغدار از دست دادن شماری از عزیزانش کرد.

مردم عزیز بدانید اگر قرار بر تجربه یک پیک دیگر باشد، تلفات ما سنگینتر از پیک اول خواهد بود چرا که اینبار دیگر خبری از آن حساسیت های مردمی و ترس ها و بیم ها نیست، این طبیعت پاندمی های سنگین ویروسی است زمانی ضربه خود را میزنند که از حساسیت جامعه کاسته شده باشد.

از شما میخواهم برای حفظ سلامت خود، برای بقای نفس های مادران و پدرانمان و برای کمک به کادر مجاهد و ایثارگر بهداشت و درمان، نسبت به وضعیت کرونا بی تفاوت نباشید و برای گذر از این روزهای سخت و رسیدن به روزهای خوبی که قرار است دوباره در کنار هم بایستیم اصول بهداشتی را مراعات کنید.