دانش آموز مسجدسلیمانی توانست ۱۳۰ اصله نهال بومی پرورش دهد

به گزارش خبرگزاری خورنا مسجدسلیمان و به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان ، دانش آموز مسجدسلیمانی توانست ۱۳۰ اصله نهال بومی پرورش دهد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مسجدسلیمان ، دانش آموز مسجدسلیمانی توانست ۱۳۰ اصله نهال بومی پرورش دهد.

هوشنگ عالی نسب مسئول انجمن همیاران محیط زیست مسجدسلیمان گفت :
محمّد مهدی مقدم دانش آموز پایه سوم دبستان شاهد امام رضا(ع) مسجدسلیمان با شرکت در طرح تابستان سبز – مهر سبز به همراهی خواهر کوچکتر خود مبینا مقدم توانست ۱۳۰ اصله نهال بومی منطقه زاگرس را در زمان قرنطینه خانگی و تعطیلات مدارس و فصل تابستان پرورش دهد .