صادقی سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مسجد سلیمان شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، مهندس ایمان صادقی سرپرست فعالِ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان آغاجاری که عملکرد مطلوبی را از خود بجا گذاشته بود، صبح امروز با حضور معاونت راهداری و حمل نقل جاده ای استان و دکتر پاکدل فرماندار مسجد سلیمان بعنوان سرپرست جدید اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان مسجد سلیمان منصوب شد.