پروتکل های بهداشتی رعایت نشود، خوزستان در شرایط سختی قرار می‌گیرد

خورنا – فرزاد شعبانی

دکتر ابول نژادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:

برخی فکر می‌کنند کرونا تمام شده است در حالی که خوزستان در وضعیت هشدار قرار دارد و اگر این موضوع را جدی نگیریم ممکن است خوزستان در شرایط سخت‌تری قرار بگیرد.

در شرایط قرمز همکاران ما روزهای سخت و پرچالشی در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی گذراندند؛ اکنون آرامش نسبی بر خوزستان حاکم شده است و امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همکاری همه دستگاه‌های ذیربط در دورانی که کرونا در تمام دنیا در حال جولان دادن است، وضعیت کرونا در خوزستان را مدیریت کنیم.

در حال حاضر در برخی از مناطق حاشیه‌ای استفاده از ماسک کمرنگ شده است؛ نگرانی ما در خصوص این مناطق است زیرا آسیب ابتدا به ساکنان این مناطق وارد می شود.

با توجه به اینکه حضور دانش‌آموزان در مدارس اجباری نیست، فرصت مناسبی است که خانواده‌ها و مسئولان آموزش و پرورش در در این خصوص تصمیم بگیرند تا تجمع کمتر شود. آموزش‌ها در خوزستان آغاز شده است اما شیوه آموزش در نقاط مختلف، متفاوت خواهد بود.

نه تنها استفاده از ماسک، بلکه شست‌وشوی مرتب دست‌ها و یا ضدعفونی و همچنین رعایت فاصله‌گذاری باید با هم انجام شوند.