مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در دومین جلسه با کارکنان خدمات اجتماعی مطرح کرد:

تمامی مباحث در خصوص انتقال اماکن به عملیات غیرصنعتی در حال بررسی است/ هیچ تصمیمی قطعی نشده است

به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بندرامام روز سه شنبه ۱۸ شهریورماه حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام برای دومین بار با نمایندگان کارگری خدمات اجتماعی و پیمانکاران مرتبط جلسه ای را در راستای شفاف سازی مسائل مختلف برگزار کرد.

در ابتدای جلسه نمایندگان کارگری و پیمانکاران ضمن بیان دغدغه ها و موضوعات مورد نظر خود ، توضیحاتی در خصوص چگونگی نشست اعتراضی کارکنان ارائه کردند.

در ادامه جلسه حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام اظهار داشت: مبحث انتقال اماکن به شرکت عملیات غیر صنعتی و همچنین تغییر کارفرمای نیروی انسانی خدمات اجتماعی در حال بررسی و هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است.

وی افزود : کارکنان با برداشت های شخصی و فقط با قبول کردن شایعات دست به اعتراض زدند ، در صورتیکه تا به حال هیچگونه تصمیمی در این باره از سوی شرکت پتروشیمی بندرامام ، عملیات غیر صنعتی و هلدینگ خلیج فارس بصورت قطعی و لازم الاجرا گرفته نشده و تمامی موضوعات در حال بررسی است.

حمیدرضا رستمی در ادامه اظهار داشت: هدف اصلی و اصل موضوع این است که پتروشیمی بندرامام می بایست فقط به فعالیت های تولیدی بپردازد و پس از تحقیق های بسیار این نتیجه بدست آمد که بهترین و کم‌چالش ترین روش واگذاری اماکن خدماتی و غیر تولیدی به شرکت عملیات غیر صنعتی می باشد.

مدیرعامل پتروشیمی پتروشیمی بندرامام خاطرنشان کرد : در تمامی شرکت ها و مجموعه ها مباحث و‌ موضوعات مختلفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند اما تا زمانی که بصورت قانونمند و مصوب نشوند ، به هیچ عنوان اجرایی نمی شوند. این موضوع هم در بخش های پرسنلی ، مالی ، نحوه پرداخت ، حقوق و مزایا در حال بررسی است که می بایست در نهایت مجوزهای هیات مدیره دو شرکت و هلدینگ خلیج فارس اخذ شود.

حمیدرضا رستمی در پایان یادآور شد: در صورت تغییر کارفرما و انتقال پیمانها به شرکت عملیات غیرصنعتی ، هیچگونه تغییری در حقوق و سایر مزایا کارکنان به وجود نخواهد آمد. زیرا هر دو شرکت متعلق به شرکت هلدینگ خلیج فارس بوده و تحت یک فرآیند مدیریتی اداره می شوند.

شایان ذکر است مدیرعامل پتروشیمی بندرامام روز سه شنبه هفته گذشته ۱۱ شهریورماه با حضور مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی جلسه ای را با کارکنان و نمایندگان کارگری خدمات اجتماعی برگزار کرد و‌ در آن جلسه هم به دغدغه ها و ابهامات کارکنان پاسخ داد.

گفتنی است پیش از این‌جلسات ، مدیران ارشد و میانی شرکت پتروشیمی بندرامام جلسه های متعددی با کارکنان خدمات اجتمعای برگزار کرده بودند.