چکیده ای از توضیحات حجت الاسلام علی اصغر بندری در خصوص طرح رهاسازی زمین‌های رامشیر از اوقاف در سفر اخیر دکتر قالیباف رئیس مجلس

خورنا – فرزاد شعبانی

۱- این طرح ایراداتی داشت که به قدر توان در جلسه ی ۱۵ شهریور با خرد جمعی رفع کردیم.

٢- این طرح ظاهرا در تهران تنظیم و پیشنهاد شد و بزرگان رامشیر نقشی در تنظیم آن نداشتند.

۳- این طرح حق ادعایی اوقاف را در شهر رامشیر و مشراگه در مرحله اول در قبال دریافت زمین از منابع طبیعی آزاد کرده و به منابع طبیعی می دهد و بعد منابع طبیعی متعهد می شود که به مردم واگذار کند.

۴- این طرح اگر سبب گردد زمین‌های مردم رایگان به ایشان تحویل داده شود و اگر بدون تشریفات اداری باشد و اگر اوقاف ملزم باقی بماند و اگر منابع طبیعی متعهد بماند تا حدودی مناسب حال مردم خواهد بود و الا فایده ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • باسلام خدمت همه عزیزانی ک سعی کردندمشکل اوقافی اراضی رامشیرراحل کنند،اماعزیزان قبول کنیدنمیتوانیداین مشکل رابسودمردم تمام وحل کنید.چون راه حل رامرتباداریداشتباه میرید..این دعواوپرونده باپیگیریهای شادروان سیدناصرموسوی نماینده وقت..وزحمات شبانه روزی احسانی نیافرماندارسابق الحق داشت ب سرانجام وبسودمردم تمام میشد،وحتی اقای مصلحی متولی اوقاف وقت درمورداین مشکل نزدمقام معظم رهبری دامت برکاته.رفته ودراینباره استفتاءنموده ورهبرفرزانه راهکارحکیمانه دادندامابدشانسی مااینجارقم خورد.باتغییراقای مصلحی ازاوقاف ب وزارت اطلاعات پرونده بی نتیجه.و تمام زحمات بلاتکلیف ماند..درحال خاضرباتوجه ب اطلاعات ناکاملی ک این حقیرداشته.فقط میتوانم بگویم بااین روش ک دوستان قصدحل مشکل رادرسردارند..ب سرانجام خیرمیسرنخواهدشدوب ضررمردم تمام خواهدشد..سعی کنیداگرتوان مساعدت ب خلق الله راندارید..ضررمرسانید..این راهی راک درپیش گرفته ایداشتباه وب ضررمردم است..هرچندهمه شماسروران قصدخدمت وحل مشکل رادارید...موفق باشید