مشکلات فراوان و درد دلهای مردم محروم شهرک یاسر امیدیه

اسداله ترحم/ ‌خورنا – شهرک یاسر در امیدیه، ‌شهر مخازن عظیم نفت و‌گاز و در منطقه ی شرکت بهره برداری نفت و‌ گاز آغاجاری قرار دارد!!