بررسی مسائل و مشکلات شهرستان امیدیه با رییس مجلس شورای اسلامی در ماهشهر

اسداله ترحم / خورنا – حبیب آقاجری نماینده مردم امیدیه در مجلس به همراه فرماندار شهرستان با قالیباف دیدار و گفتگو کردند.

مسائل و مشکلات شهرستان از جمله راههای مواصلاتی، ایجاد شبکه آب و فاضلاب و تصفیه خانه، مشکل بیکاری جوانان، رفع مشکل واگذاری شهرک یاسر به مردم، و در نهایت حل مشکل و شروع بکار مجدد شرکت نفت اویک، از مباحث مطرح شده در این دیدار بود.
در این جلسه قالیباف بر پیگیری همه مسائل مطرح شده از سوی نماینده و فرماندار شهرستان توسط هئیت رییسه مجلس شورای اسلامی و تیم کارشناسی تاکید کرد.