آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید گمرک هندیجان برگزار شدبه گزارش خورنا آیین تکریم و معارفه سرپرست جدید گمرک شهرستان هندیجان بعد از ظهر امروز دوشنبه ۱۰ شهریورماه ۹۹ به ریاست علی بویری فرماندار هندیجان و با حضور جعفری معاون گمرکات استان خوزستان و جمعی از مدیران ادارات و نمایندگان تعاونی های لنج داران تجاری برگزار شد.

در این جلسه از زحمات خواجه حسنی در دوران تصدی سرپرستی گمرک شهرستان تقدیر و اسفندیار فتحی به عنوان سرپرست جدید گمرک هندیجان معارفه شد.