شهردار آغاجاری استعفا داد!

به گزارش خبرگزاری خورنا، بنابر گفته یک منبع موثق، فریدون بوستان افروز شهردار آغاجاری صبح امروز استعفا خود را تقدیم رئیس شورای شهر آغاجاری کرده است.

حال باید دید شورای شهر با استعفا شهردار موافقت خواهد کرد یا خیر؟!