روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر:

وضعیت شیوع کرونا در بندرماهشهر قرمز نیست/وضع موجود به مراتب از سایر نقاط استان بهتر است

وضعیت شیوع کرونا در بندرماهشهر قرمز نیست و وضع موجود به مراتب از سایر نقاط استان بهتر است.

وضعیت شیوع کرونا در بندرماهشهر قرمز نیست و وضع موجود به مراتب از سایر نقاط استان بهتر است

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر :
درپی مصاحبه امروز رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرماهشهر نگرانی های از سوی شهروندان از بابت شیوع ویروس کرونا ابراز شده است.

تاکید می شود اعلام وضعیت موجود شیوع ویروس کرونا در شهرستان بندرماهشهر از سوی دکتر شنبدی رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان در راستای هشدار به شهروندان جهت رعایت پروتکلهای بهداشتی بوده و در حال حاضر وضعیت شهرستان قرمز نیست و از وضعیت بهتر و پایدارتری نسبت به بسیاری از شهرستانهای استان برخورداریم.

در پایان از همه شهروندان میخواهیم برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فعلی پروتکل های بهداشتی را مجدانه رعایت نمایند