توزیع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان امیدیه

اسداله ترحم / خورنا – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان امیدیه از توزیع بیش از ۱۵۰تن نهاده های کودی میان کشاورزان امیدیه خبر داد و گفت: این کودهای شیمیایی در راستای سیاست جدید دولت در توزیع نهاده های کشاورزی و جهت کشت های تابستانه توزیع می شود.
علوی فرد افزود: کودهای شیمیایی توزیع شده شامل کود ازته با قیمت مصوب ۵۴۶۰۰ ریال می باشد و این میزان کود شیمیایی توزیع شده در تابستانه سال جاری نسبت به تابستانه گذشته از افزایش ۳ برابری برخوردار بوده که بین کشاورزان این شهرستان که اقدام به کشت تابستانه نموده اند توزیع شده است.
علوی در پایان گفت: در تابستانه سال جاری ۹۲۶ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت کنجد، حوبات و ذرت علوفه ای قرار گرفته است.