سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان:

بازگشایی مدارس مسجدسلیمان تابع دستورات ستاد کرونا استان می باشد

به گزارش خبرگزاری خورنا // شیانخواه در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص نحوه بازگشایی مدارس گفت:ما تابع دستورات ستاد کرونا هستیم و باید صبر کرد و وضعیت 15 شهریور غیر قابل پیش بینی نیست.

 

شیانخواه  در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور اظهار داشتند : سه وضعیت سفید، زرد و قرمز برای کرونا تعریف شده است ک با توجه به هر وضعیت قرار بر این شد ک مدارس حضوری در وضعیت سفید، نیمه حضوری و آنلاین در وضعیت زرد و کاملا آنلاین از شبکه شاد در وضعیت قرمز برگزار شوند.
سرپرست آموزش و پرورش مسجدسلیمان گفت: از اکنون وضعیت بیماری در شهرستان برای ۱۵ شهریور غیر قابل تشخیص هست و تصمیم گیری در این خصوص توسط ستاد مبارزه با کرونا استان صورت می گیرد و اکنون نمی توان گفت ک مدارس چگونه تشکیل خواهند شد.
شیانخواه  بیان کرد: ما نیروهای خود را ساماندهی کردیم، مدارس ضدعفونی شدند، سرانه بهداشتی به مدارس داده شد و تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت خواهیم کرد و آماده برگزاری مدارس به هر شکل هستیم و در این خصوص همکاری والدین، نظارت و پیگیری آنها نقش بسزایی در سلامت و آموزش دانش ٱموزان خواهد داشت و در این مسیر و در شرایط خاص منطقه ای و ملی خواستار همکاری بیشتر آنها هستیم.
ایشان در خصوص لباس فرم مدارس نیز اظهارداشتند بنا بر این شد ک فقط وردی های جدید مانند اول دبستان، چهارم، هفتم، و دهم لباس فرم آماده کنند ک الزامی در این خصوص نگذاشتیم و دانش آموزان با همان لباس فرم سال گذشته به ادامه تحصیل بپردازند.