چهار طرح آبرسانی به مناسبت هفته دولت در بخش دهدز افتتاح شد

چهار طرح آبرسانی به مناسبت هفته دولت در بخش دهدز افتتاح شد

این طرح ها شامل اصلاح شبکه توزیع آب و خط انتقال آب به طول ۱۴ کیلومتر و واگذاری ۶۰۰ فقره انشعاب آب به مشترکان جدید است.

۲ مخزن آب نیز احداث شده،که هرکدام یک هزار متر مکعب ظرفیت ذخیره آب دارد و برای تامین آب منطقه راه اندازی شدند.

برای تکمیل این پروژه‌ها ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است