:

تسهیل واگذاری زمین به فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵درصد به بالا واجدالشرایط شهرستان بندرماهشهر

واگذاری زمین به فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵درصد به بالا واجدالشرایط شهرستان بندرماهشهر تسهیل می شود

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرماهشهر در راستای هماهنگی های صورت گرفته در سطح دو اداره کل؛ بنیاد شهید و مسکن و شهرسازی استان خوزستان با موضوعیت بررسی مشکلات واگذاری زمین به فرزندان شاهد و شخص جانباز ۲۵ درصد به بالا (که تاکنون زمین و وام مسکن نگرفته باشند) در سطح شهرستان بندرماهشهر، صبح روز شنبه اول شهریور۹۹، جلسه ای در محل اداره مسکن شهرسازی شهرستان بندرماهشهر و با حضور سیدخلیل حسینی رئیس بنیاد شهید و مجتبی آبادیان سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان بندر ماهشهر و جمعی از کارشناسان این دو اداره برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس بنیاد شهید شهرستان بندرماهشهر به بیان پاره ای از مشکلات و چالش های موجود در ارتباط با فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵درصد به بالای فاقدمسکن و همچنین واگذاری زمین به این عزیزان و روند کند آن پرداخت و خواستار تسریع در این امر شدند.

پس از بحث و تبادل نظر، رئیس بنیاد مسکن شهرستان بندرماهشهر قول مساعد دادند که با آماده سازی طرح موسوم به مجموعه ی ۴۰هکتاری( پشت دانشگاه آزاد) بخش عمده ای از مشکل واگذاری زمین به این قشر برطرف شود که در این ارتباط صورتجلسه ای تهیه و تنظیم شد.