فولادی وندا رئیس شورای شهر آغاجاری شد

به گزارش خبرگزاری خورنا، در جلسه اعضای شورا شهر و در غیاب کوروش سالاری، در خصوص انتخاب اعضا هیات رئیسه سال چهارم شورا رای گیری شد و در پایان سعید فولادی وندا، سید عیسی حسینی خیاط و مسعود زنگنه به ترتیب بعنوان رئیس، نائب رئیس و خزانه دار انتخاب شدند.