۸۰۰ نیروی پیمانی پتروشیمی آبادان تعیین تکلیف شدند

خورنا: علیرضا صدیقی زاده در گفت و گو با  ایلنا، گفت: ما به وعده‌ ی خود در خصوص ساماندهی شغلی نیروهای پیمانی این مجتمع عمل کردیم و از اول مهرماه تاکنون ۸۰۰ نیروی پیمانی تعیین تکلیف شدند.

به گفته  وی مابقی نیروهای پیمانی نیز تا پایان بهمن‌ماه امسال ساماندهی و وضعیت شغلی آنان تعیین می شود.

وی در ادامه با اشاره به تغییرات صورت گرفته در سیاست‌های کلی ارزی و صادراتی کشور افزود: ما نیز در کوتاه مدت دچار یک وضعیت نوسانی شدیم اما در زمان حاضر در پائین‌ترین قسمت آن قرار گرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه در طی ماههای اخیر شاهد انجام تغییرات اساسی در مجتمع پتروشیمی آبادان بودیم اظهار داشت: در چنین شرایطی مجتمع نه تنها درآمدی ندارد بلکه می بایست هزینه هایی را نیز صرف انجام تغییرات اساسی کند که این مساله در شرایط فعلی مزید بر علت است.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان تصریح کرد: به لحاظ مالی نیز پشتوانه ی قویی نداریم که برای مدت زمان طولانی بتوانیم از پس هزینه‌های زیاد برآییم.

صدیقی زاده ابراز امیدواری کرد تا با پشت سر نهادن این وضعیت، بخش های تولید و بازرگانی این مجتمع با اعمال مدیریت خاص بتوانند با تلاشی مضاعف وضعیت بحرانی نبود نقدینگی و مشکلات مالی را به خوبی پشت سر نهند.

وی با بیان اینکه در چنین مواقعی نخستین اقدام کاهش هزینه های جاری و کسردریافتی کارکنان است یادآور شد: به رغم مشکلات موجود نه تنها حقوق کارکنان کسر نشد بلکه برای بهبود وضعیت معیشیتی آبان اقداماتی نیز صورت گرفت.

صدیقی زاده بر بهبود، پایداری و قانونمند شدن این وضعیت در مجتمع پتروشیمی آبادان خبر داد و گفت: در زمان حاضر به جز در مواردی نادر در تمامی واحدها، بخش‌ها و زمینه ها این وضعیت دیده می‌شود.

مدیرعامل مجتمع پتروشیمی آبادان از برگزاری جلسات تعامل کارکنان با مدیران به عنوان امکانی در جهت پاسخگویی آگاهانه به مسایل مرتبط با واحدهای مختلف یاد کرد و افزود: انتظار می رود که مسئولان بخشها و واحدها در معاونتهای مختلف ضمن شرکت در این جلسات آنرا به عنوان یک دستور سازمانی تلقی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.