نشست بررسی راهکارهای پیشگیرانه برای آبگرفتگی اهواز برگزار شد

نشست بررسی راهکارها و اتخاذ تصمیم برای پیشگیری از آبگرفتگی‌های احتمالی کلانشهر اهواز در آینده امروز شنبه یکم شهریور ماه ۹۹ در اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خورنا در این نشست که به ریاست مدیرکل مدیریت بحران خوزستان و حضور مدیرکل امور شهری و آبفا استان و‌ نیز معاون خدمات شهری شهرداری و اعضای شورای شهر اهواز در اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان برگزار شد، وضعیت کلی نقاط بحرانی غرب و شرق کلانشهر اهواز، میزان تجهیزات مورد نیاز و روند انجام پروژه‌های پیشگیرانه در این مناطق بررسی شد.

بازدید منطقه به منطقه نقاط بحرانی شناسایی شده طی هفته‌های پیش رو با حضور اعضای حاضر در جلسه مذکور به منظور بررسی روند اقدامات انجام شده و اقدامات مورد نیاز، الویت‌بندی به سرانجام رساندن پروژه‌های مختلف در نقاط بحرانی، پیگیری تامین اعتبار پروژه‌ها و… از جمله مصوبات این نشست بود.