ادامه برداشت انجیر در ایذه

ادامه برداشت انجیر در ایذه

مدیر جهاد کشاورزی ایذه:

برداشت انجیر که در سطح ۲۰۰ هکتار از باغات این شهرستان آغاز شده‌ بود، همچنان ادامه دارد.

البته ۸۰ هکتار باغ انجیر دیگر در شهرستان وجود دارد که در سالهای اخیر درختان آنها کاسته شده‌اند و هنوز به مرحله ثمردهی نرسیده‌اند.

ارقام انجیر کشت شده در شهرستان ایذه، سبز استهبان، کشکی و محلی است که هم اکنون کشاورزان در حال برداشت محصول خود هستند.

عمده انجیر این شهرستان در روستاهای سادات موسوی، سادات حسینی، شیوند و غریبی‌های بخش‌ دهدز و مقداری نیز در بخش سوسن تولید می‌شود.