کرونا جان فرماندار اندیکا را گرفت

به گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان // متاسفانه امروز کاظمی فرماندار اندیکا بر اثر تشدید بیماری کرونا ایشان در اهواز درگذشت.

گزارش خبرگزاری خورنامسجدسلیمان /متاسفانه عصر امروز فرماندار اندیکا بر اثر مبتلا به ویروس کرونا درگذشت.  حیدر کاظمی پس از ابتلا به ویروس کرونا، بیماری ایشان تشدید و در نهایت فوت کردند. کاظمی آذر ماه سال ۱۳۹۸ بعنوان فرماندار اندیکا منصوب شد و پیش از این فرماندار شهرستان باوی بود.