کوهنوردان منگشت ایذه بر بام ایران

کوهنوردان منگشت ایذه بر بام ایران

کوهنوردان منگشت ایذه بر بام ایران

در ادامه صعودهای باشگاه منگشت در سال جدید اعضای باشگاه منگشت به قله ۵۶۱۰ متری دماوند صعود کردند.

دراین صعود از شاپور قریشوندی از پیشکسوتان ورزش ایذه تجلیل شد.

شاپور قریشوندی، بیژن اسدی، علی مومنی، مرادخواجه وی، افشین موسوی، رضا خواجه وی، داودسلیمانی، بهراداسماعیلوند، محمد رسول مرادی، رامین رحیمی فر، هوشنگ حاتمی، امیددورکی، هیبت الله حاتمی، ابراهیم رحمانی رحمت الله بندانی، علی حاتمی، سید علی حسین موسوی، شاهین بندانی و مهدی حیدریان در این صعود حضور داشتند.