لبنان را دریابید تلی از خاکستر بنام بیروت

نویسنده ؛ فخرالدین کاظمی کارشناس جامعه شناسی

✍️ لبنان سرزمینی در ساحل شرقی دریای مدیترانه .
سرزمینی که این روز ها لحظه هایش با آتش و هراس و انفجار گره خورده و نگاه را با دلهره پیوند عمیقی ست . لبخند های بی رمقی که از هراس آتش و دود به قهقهه مبدل نشده ، می سوزد و جان هایی مضطرب و سرگردان به دنبال شادی دزدیده شده شان می گردند .
✍️ بحران در اقتصاد فروپاشیده در پس توی این سرزمین ، در تو در توی بی قانونی جا خوش کرده و عنان از کف بریده می تازد .
✍️ خطا نیست اینبار عروس شهرهای خاور میانه ناگاه ارزق پوش سیاهی عناد ، دشمنان قسم خورده شود و طعم گس خوشبختی در بوی نیترات و باروت گم می شود .
✍️ قصه این خطه ، قصه ی ممتد و تلخ تاریخ است .
قصه ی پر درد کودکانی که چشم در انتظار آینده مبهوت دوختند .
قصه ی مردمانی که بر روی تلی از الماس سیاه خوابیده و اکنون خودشان تبدیل به خاکستری از الماس شدند .
و قصه ی هیاهوی بمب و موشک ، قصه ی کابوس شبهای تار بیروت .
✍️ خشم خاورمیانه این بار در لبنان ترکید
و خاندان سعودی که داعیه ی رهبری جهان عرب را یدک می کشند با هم پیمانانشان مستانه می تازند و انگشت را به سمت دولت نیم بند و مردم بی گناه لبنان اشاره رفتند و با انهدام بندر بزرگ بیروت و هزینه چند میلیارد دلاری آن ، سرنوشت لبنان را در انتظار زمان گذاشته است .
✍️ آتشی در لبنان بپا شد که شعله های آن ، دل میلیون ها انسان آزاده در سراسر دنیا را ، از هر دین ، کیش و مذهب ، به درد می آورد و جنگ تازه ای را بر کالبد بی جان لبنان و مقاومت به راه انداخت .
✍️ حال جای سوال است !!!
چگونه یک کشور عربی می تواند هیزم آتشی شود که همکیشان شان را ، در خود بلعیده است .
✍️ باید نشست و گریست و نظاره گر بود تا گذشت زمان پرده از راز و رمز این حکایت پرماجرا بردارد .

# لبنان سرافراز
# امید به آینده امیدوار
# همبستگی و یکپارچگی