جاده مرگ باز هم حادثه آفرید

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا در ادامه سریال حوادث رانندگی در جاده مرگبار رامشیر – بندر ماهشهر متاسفانه مجددا در این محور حادثه رخ داد.

طی این رخداد که بر اثر واژگونی خودروی پراید در حد فاصل منطقه بی سیم شماره۱ تا بی سیم شماره۲ در محور شهرستان رامشیر به بندر ماهشهر صورت گرفت، راننده خودرو بدون مصدومیت و سالم بوده و ۲ سرنشین خودرو نیز بدلیل مصدومیت به بیمارستان شهرستان بندر ماهشهر اعزام شدند.