آقای ورناصری برخی مدیران هفتکل فقط حق مدیریت این شهر را میگیرند

🔹متاسفانه در سالهای اخیر نوعی مدیریت درشهرستان هفتکل رخنه کرده، که احساس می شود کارایی لازم را برای مردم و شهرستان ندارند، و باید با این مدیران خداحافظی کرد تا بیش از این صندلی بیت المال را اشغال نکنند.

🔹تحقق شعارمقام معظم رهبری با نوشتن چند بنر و تزئین سطح شهر وجلوی ادارات درست نمی شود، بلکه با تلاش وکار جدی برای مردم وحل کردن مشکلات آنها این شعار در عمل محقق ومورد رضای خدا وخوشنودی ایشان وملت شریف می شود.

🔹در طی سالهای اخیر مدیران شهرستان هفتکل فقط بعنوان رفع تکلیف سر کار خود حاضر میشوند و هیچ برنامه ای برای پشبرد اهداف مجموعه خود و توسعه شهرستان ندارند.

🔹در کنار این وامداری عمومی نسبت به مردان دفاع مقدس ، آنان که بر صندلی های مهم مدیریتی تکیه زده اند، به طور خاص مدیون شهیدان هستند و این روزمرگی توسط برخی مدیران هفتکل اصلا قابل قبول نیست.

🔹لذا می طلبد جناب دکتر ورناصری ضمن خواستن عذر این مدیران؛ جوانان شایسته و توانمند هفتکل را جای آنها بگمارد.