جسله حل اختلاف معارضین پروژه پارک ساحلی مشراگه برگزار شد

خورنا – فرزاد شعبانی

به گزارش خبرگزاری خورنا جلسه حل اختلاف معارضین پروژه پارک ساحلی شهر مشراگه به ریاست سید مجید حسینی نژاد فرماندار شهرستان، اسلام رسادی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، ظهیری معاون فرماندار، سعید شیرالی مدیر امور آب جنوب شرق، مهدی خالدی شهردار مشراگه و معارضین اجرای پروژه در محل دفتر فرماندار برگزار شد.

حسینی نژاد با اشاره به موقعیت ممتاز شهر مشراگه، اجرای پروژه عمرانی در این شهر از جمله احداث پارک ساحلی را موجب توسعه و رونق این شهر و عاملی برای کاستن از خطرات سیل احتمالی عنوان کرد و خواستار تعامل شهرداری و همکاری اهالی شهر در اجرای این پروژه ها شد

در ادامه این جلسه شهردار مشراگه ضمن تشکر از اقدامات فرماندار بخاطر جذب و اختصاص بودجه برای این پروژه به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال از طریق برنامه بودجه استان، و مطالبی درخصوص احداث این پروژه پارک ساحلی بیان و گزارشی از مشخصات فنی و موقیعیت این پروژه ارائه کرد. معارضین نیز نظرات خود رابیان کردند و بر اهمیت توسعه بخش با رعایت حقوق ساکنان تاکید کردند.

رسادی دادستان شهرستان پس از استماع نظرات خاطرنشان کرد کسی حق ندارد به هیچ دلیلی جلوی پروژه های عمرانی مانع ایجاد کند و هر کس اعتراضی دارد از طریق قضایی و حقوقی قابل بررسی است.
وی به شهردار نیز توصیه کرد خدمات شهری را بصورت عادلانه و بدون هرگونه جانبداری و با رعایت عدالت انجام دهد.