خلع ید از ساختمان شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر با ورود دستگاه قضایی

دادستان بندر ماهشهر با بیان اینکه ساختمان بیمارستان شهداى قدیم شهرستان ماهشهر طی قرارداد اجاره تبدیل به هتل و تالار عروسى شده بود عنوان کرد: علیرغم اتمام قرارداد، این ملک تخلیه نشد که با دستور قضایی صادره از واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی خلع ید و ملک تحویل شبکه بهداشت و درمان شد.

دادستان بندر ماهشهر گفت: این ملک با متراژ یازده هزار و هفتصد و هجده متر زیربنا در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳ طی قراردادی پنج ساله به عنوان اجاره در اختیار این فرد قرار گرفته بود که پس از اتمام قرارداد و علیرغم رایزنی‌های متعدد شبکه بهداشت و درمان ماهشهر، حاضر به تخلیه نشده بود که با شکایت مدیر شبکه بهداشت و درمان و ورود دستگاه قضایی ماهشهر رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

 

وی افزود: با صدور حکم قطعی در محاکم حقوقی بندر ماهشهر و تایید آن در دادگاه تجدید نظر و در راستای احقاق حقوق عامه ظهر دیروز، با حضور رییس شبکه بهداشت و دستورات لازم قضایی و پیگیری مستمر دستورات و تاکید بر اجرای حکم، متصرف خلع ید و ملک به بیت المال بازگشت/میزان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.