آب و جاده های کوچ رو عشایر شهرستان رامهرمز تامین و تعمیر می شود

به دلیل پراکندگی حوزه جغرافیایی و نداشتن منابع آب پایدار در شهرستان رامهرمز عشایر نیازمند تامین آب شرب و غیر شرب هستند

مدیر امور عشایر شهرستان رامهرمز گفت: به دلیل پراکندگی حوزه جغرافیایی و نداشتن منابع آب پایدار در رامهرمز عشایر نیازمند تامین آب شرب و غیر شرب هستند؛ اداره امور عشایر با ماشین آلات، آب مورد نیاز افراد و احشام آنها را تأمین می‌کند.

وحید نیکروان اظهار داشت‌: به‌علت بارندگی و تغییر محل عشایر، مسیرتردد عشایر ایل راه‌ها دچار تخریب و آب رفتگی شده و مشکلات فراوانی برای عشایر از جمله تاخیر در کوچ آنها بوجود می‌آید.

وی افزود: در راستای تسهیل کوچ عشایر، جاده‌های ارتباطی دارای فرسودگی با اعتبارات عمرانی و همکاری فرمانداری شهرستان تعمیر و مجددًا به چرخه کوچ برگشتند.
مدیر امور عشایر رامهرمز بیان کرد: به دلیل پراکندگی حوزه جغرافیایی و نداشتن منابع آب پایدار در شهرستان رامهرمز عشایر نیازمند تامین آب شرب و غیر شرب هستند. به دلیل گرمای بیش از حد و رعایت بهداشت، اداره امور عشایر با ماشین آلات، اقدام به آب‌رسانی به افراد و احشام می‌کنند.