ورزشکار رامهرمزی قربانی غرض‌ورزی فدراسیون دو ومیدانی شد

محمد رحیمی علیرغم تلاشهای چندین ساله از شرکت در این رویداد مهم ورزشی محروم شد.

باتوجه به رفتار غرض ورزانه سرپرست فدراسیون کشور و دعوت نکردن تیم دوومیدانی استان خوزستان، متاسفانه ورزشکار شاخص شهرستان رامهرمز و استان آقای محمد رحیمی علیرغم تلاشهای چندین ساله از شرکت در این رویداد مهم ورزشی محروم شد.

لازم به ذکر است در مسابقات جایزه بزرگ دو و میدانی از دیگر استان های کشور دعوت بعمل آمده ولی خوزستان از این مسابقات محروم ماند.