اتهام “بی صداقتی” و “خبرهای نرخ گذاری شده” توسط رئیس ارشاد هندیجان در آستانه روز خبرنگار/ دفاع تمام قد رئیس ارشاد از فرماندار از طرف مردم!

مسعود میرزاپور، رئیس ارشاد هندیجان در یک بی احترامی آشکارا آن‌هم در آستانه روز خبرنگار گفته: خبرنگاران از خطوط صداقت عبور نکنند و متن های خبری خود را نرخ گذاری نکنند. توده های مختلف مردم در هندیجان، بر خدمات علی بویری فرماندار جوان و مجرّب در حوزه های مختلف شهری اذعان دارند و بهتر است برخی رسانه ها چشمان خود را بر واقعیات و کارهای صورت گرفته در دوران تصدی وی بازگشایند.

به گفته‌ی رسانه هایی که این خبر را منتشر کرده‌اند، اظهارات میرزاپور در واکنش به اخبار منتشر شده در خبرگزاری خورنا بوده که مصاحبه‌ کذب فرماندار هندیجان پیرامون محدوده فاز ۲ پتروشیمی را افشا کرده بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان هندیجان در حالی رسانه ها را در آستانه روز خبرنگار تلویحا متهم به دروغگویی و اخبار نرخ گذاری شده کرده که یکی از وظایف این اداره حمایت از هنرمندان و اهالی قلم است.

اما این رئیس جویای نام و تازه کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان دقیقا نگفته که کدام خبر به دور از صداقت بوده و کدام خبر نرخ گذاری شده است؟

این اظهارات که دور از شان رئیس یک اداره فرهنگی و “به ظاهر مدافع حقوق اهالی فرهنگ” است میتواند نشان‌دهنده خوش خدمتی برای رئیس بالادست و ماندنگاری بیشتر در جایگاه رئیس اداره باشد.

بی سابقه و خنده آور است که یک مدیر دولتی از مدیربالا دست دولتی خود تعریف و تمجید کند و وی را مجرب و محبوب بداند. معمولا تعریف و حمایت بالادستی ها از پایین دستی ها مرسوم بوده و هست.

اما آقای رئیس در قسمتی از گفتگوی توهین آمیز خود به رضایت حداکثری مردم هندیجان از عملکرد فرماندار هندیجان اشاره کرده اما نگفته که بر اساس کدام نظرسنجی یا پژوهش و بررسی محلی چنین اظهاراتی بیان داشته است؟

وی همچنین نگفته که اگر اخبار خورنا پیرامون محدوده فاز ۲ پتروشیمی کذب است، چرا فرمانداری توضیحات تکمیلی نمیدهد یا اخبار خورنا را رسما تکذیب نمیکند؟

خبرگزاری خورنا از پیگیری اظهارات کذب فرماندار و رئیس اداره ارشاد شهرستان هندیجان کوتاه نخواهد آمد و تا حصول نتیجه و تایید اخبار منتشر شده در خورنا گزارش های سریالی ادامه خواهد داشت.

صداقت اصل اساسی و مهمی است که هم رسانه ها و هم مردم باید به آن پایبند باشند. دروغگویی مسئولان موجب بی اعتمادی مردم به دولت و نظام خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.