آیا کرونا میتواند در قالب عدو شود سبب خیر برای هفتکل نقش افرینی کند؟

✍️قادر سبحانی|خورنا-طبق اعلام مسئولان سازمان سنجش زمان برگزاری ازمون کنکور سال ۹۹در اواخر مرداد ماه با رعایت پروتکل های بهداشتی در سراسر کشور برگزار شود.

🔹سالهاست شهرستان هفتکل همچون همه چیزهای که تالان از ان محروم است از داشتن حوزه امتحانی کنکور نیز محروم‌بوده و سالیانه صدها دانش اموز هفتکلی محنت و خطرات تردد را تحمل و علاوه بر استرس آزمون ؛استرس به وقت رسیدن سرجلسه ازمون را نیز در سر داشتند.

🔹 شهرستان هفتکل با داشتن منابع گاز و نفت ؛معادن تاکنون مورد بی توجهی مسئولان استانی قرار گرفته است بطوری که از کوچکترین‌امکانات رفاهی ؛خدماتی محروم مانده است.

🔹حال که سازمان سنجش راه حل افزایش حوزه های امتحانی را بعنوان یکی از موارد رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری کرونا در دستور کار قرار داده ؛آیا نماینده و مسئولان شهرستان میتوانند حوزه امتحانی کنکور در هفتکل را مستقر نمایند.

L