سکوت فرماندار هندیجان در خصوص محدوده فاز ۲ پتروشیمی/ اطلاعات غلط موجب اختلافات محلی میشود

علی بویری فرماندار هندیجان هفته پیش در گفتگویی با رسانه ها اعلام کرد که بخشی از فاز ۲ توسعه پتروشیمی در اراضی هندیجان قرار دارد. خبری که ساعتی طول نکشید تا کذب بودن آن مشخص شد.

پیگیری های خبرنگار خورنا در بندرماهشهر مشخص کرد که اراضی فاز ۲ پتروشیمی حداقل ۱۰ کیلومتر با مرز شهرستان هندیجان فاصله دارد.

انتشار این خبر کذب از سوی فرماندار هندیجان موجب ایجاد مطالباتی شد که ممکن است به اختلافات محلی دامن بزند.

فرماندار هندیجان اما هیچ واکنشی نسبت به مصاحبه کذب خود با رسانه انجام نداد.

اگر خبر خورنا کذب بوده و واقعیت ندارد، فرمانداری هندیجان باید توضیحاتی ارائه میداد و اثبات میکرد که خبر خورنا کذب بوده و اگر خبر خورنا درست بوده، چرا فرماندار هندیجان نسبت به اصلاح گفتگوی خود اقدام نکرد تا بیش از این به افزایش اختلافات محلی دامن نزند؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • شما از مرز رسمی بین شهرستانها اطلاع ندارید فرماندار هندیجان درست گفته تا ده کیلومتری ماهشهر مرز هندیجان است