حمایت حاکمیتی از شرکت های دانش بنیان نتایج مثبتی در پی خواهد داشت

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر از صنعتگران، متخصصان و شرکت های دانش بنیان پشتیبانی حاکمیتی شود، به طور حتم نتایج بسیار خوبی نیز در پی خواهد داشت.

وی جهش تولید را مستلزم حمایت حاکمیت از تولید کننده و رفع قوانین دست و پا گیر دانست و افزود: منطقه نفتی خوزستان زمانی نفتی می شود که کارش تنها استخراج نفت نباشد و بتواند تجهیزات مورد نیاز در صنایع پائین دستی و سرچاهی را نیز بسازد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حصر آبادان در دوران دفاع مقدس و تشبیه آن به امروز که  کشور در حصر اقتصادی، فنی، مهندسی قرار دارد، خاطرنشان کرد: باید بکوشیم تا این حصر را نیز شکسته و نیاز است در این راه دوستی و همفکری داشته باشیم و دارایی هایمان را اعم از نیروی انسانی، فنی و تجهیزاتی به میان آوریم تا کارها به سهولت پیش رود