هشدار پلیس فتا به شهروندان درخصوص پیام های کلاهبردان با وسوسه  برنده شدن

 

به گزارش خورنا رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شهرستان دزفول با بیان هشدار جدی به شهروندان در خصوص ارسال پیام هایی با محتوای شما خودرو  برنده شده اید و این قبیل پیام ها اظهار داشت : با توجه به  ارسال حجم انبوهی از پیام های وسوسه انگیز توسط سود جویان و کلاهبرداران ، متاسفانه شاهد فریب روز افزون شهروندان میباشیم .

وی افزود : سود جویان و کلاهبرداران با ارسال پیام های وسوسه انگیز  مبنی بر اینکه شما برنده خودرو شده اید ، جهت دریافت خودرو باید مبلغی را به شماره حسابی  ارسال نموده  و با دعوت به سمت دستگاه خودپرداز و واریز مبلغی به حساب سودجویان  اقدام به کلاهبرداری مینمایند .

ایشان در ادامه تصریح کردند : نمونه دیگر از کلاهبرداری  با استفاده  ارسال پیام حاوی لینک درگاه اینترنتی و موضوعی بسیار وسوسه انگیز همانند شما برنده خودرو شده اید ،  میباشد و سود جویان از این طریق اقدام به کلاهبرداری مینمایند که متاسفانه شاهد آن هستیم پس از  ارسال وجه درخواستی اساسا” موضوع برنده شدن خودرو کذب میباشد .

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات شهرستان دزفول در پایان با اشاره به حجم بسیار بالای فریب خوردگان اظهار داشت : از شهروندان عزیز درخواست داریم تا حصول اطمینان از صحت پیام های منتشر شده ، به این دسته از پیام های وسوسه انگیز منتشر شده از سوی سودجویان و کلاهبردان  توجه ننمایند تا اینکه شاهد از دست رفتن سرمایه هایشان و فریب خوردگی آنها نباشیم.