گرانی چند برابری میوه در امیدیه نسبت به مناطق اطراف و لزوم برخورد هر چه سریعتر اداره صنعت و معدن

اسداله ترحم/ ‌خورنا – قیمت انواع میوه در امیدیه از ابتدای ورود میوه تابستانی به بازار همچنان در بالاترین سطح خود قرار دارد.
بررسی میدانی قیمت میوه در شهرهای اطراف نشان از گرانی چند برابری قیمت میوه در امیدیه دارد که عدم نظارت صحیح بر این صنف را مشخص می کند.
خرید انواع میوه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک ارزو شده که باعث شده مراتب گله مندی خود از قیمت بالای میوه را، بارها از مسئولین شهرستان به دلیل عدم نظارت اعلام ‌نمایند.
برخی تفاوت قیمت میوه نسبت به شهرهای اطراف را ناشی از شرکتی بودن شهر امیدیه می دانند که این خود توجیه بسیار نادرستی می باشد و دلیلی بر عدم برخورد دستگاه نظارتی نخواهد شد.
اداره صنعت و معدن باید هر چه سریعتر با مشکل گرانی چند برابری میوه در امیدیه با نظارت بیشتر برخورد و نسبت به متعادل نمودن قیمت آن اقدام نماید.