دستگاه ها و رسانه ها از وقف حمایت کنند

خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: وقف یک سنت حسنه است و باید همه دستگاه های اجرایی و دولتی و رسانه های از احیا و گسترش آن حمایت کنند.

سیدکریم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته وقف اظهار کرد: اگر نیم نگاهی به مراکز دینی کشور داشته باشیم متوجه می شویم که اغلب آنان از طریق وقف اداره می شوند.
وی گفت: اگر بنا بود با سیستم دولتی در سرتاسر کشور این مراکز را احداث و اداره کنیم به طور حتم با مشکل مواجه می شدیم. هم اکنون بخش عمده ای از مردم می توانند از مجموعه های وقف بهره مند شوند که این همان مصداق عدالت اجتماعی است.

حسینی یادآور شد: به طور حتم اگر این اقدامات حمایتی در آینده نیز با ساماندهی بیشتر ادامه یابد شاهد استفاده و بهره مندی بیشتر شهروندان از موقوفات خواهیم بود.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: معتقدم اگر فرهنگ وقف در تمام کشور توسعه یابد به طور حتم نقش موثرتری را ایفا خواهد کرد و این نیازمند حمایت دیگر دستگاه های فرهنگی و رسانه ها است.

حسینی با تاکید بر اینکه تامین و گسترش فرهنگ وقف در جامعه سبب افزایش عدالت اجتماعی می شود، عنوان کرد: این کار منحصر به فردی است که فقط در جوامع اسلامی به خصوص ایران رایج است.

وی با اشاره به افزایش برابری میانگین آمار وقف شهروندان در دو سال گذشته یادآور شد: این رقم صعودی به سبب فرهنگ سازی و تبلیغات موثر سازمان اوقاف بوده است، هر چند که این آمار نویدبخش است اما معتقدم باز هم ظرفیتهای بسیار گسترده ای داریم که متاسفانه تاکنون به آنها پرداخته نشده است.

حسینی اظهار کرد: باید با ترویج فرهنگ وقفهای نوین شهروندان کشور را با مسائل جدید و نیازهای کنونی جوانان آگاه ساخت. به طور مثال باید این آموزش را به افراد داد که آنان می توانند بخشی از درآمدهای خودشان را وقف کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان افزود: سازمان اوقاف هم باید مصداقهای این امر را مثلا درمان، آموزش، کارهای فرهنگی تعیین و مشخص کنند. معتقدم به روز کردن فرهنگ وقف با نیازهای کنونی در جامعه منجر به استقبال بیشتر مردم خواهد شد.