فیلم: آبخوری عمومی با یک‌ لیوان در خیابان‌ نادری اهواز!

چند روز پیش فیلمی در خورنا منتشر شد از آبخوری عمومی و بدون رعایت بهداشت که برخی کاربران آن را مربوط به قبل از کرونا دانستند. امروز یکی از مخاطب های خورنا این فیلم را برای ما ارسال کرد.