رئیس و مسئولین کمیته های جبهه ایستادگی اهواز انتخاب شدند

نشست شورای مرکزی حزب جبهه ایستادگی ایران اسلامی شهرستان اهواز برای انتخاب رئیس و مسئولین کمیته ها برگزار شد.

به گزارش خورنا شامگاه امروز شنبه چهارم مرداد ۹۹ نشست شورای مرکزی حزب جبهه ایستادگی ایران اسلامی شهرستان اهواز با حضور سردار عبدالله مدملیل رئیس حزب جبهه ایستادگی خوزستان و اعضای شورای مرکزی شهرستان اهواز برگزار شد.

در این نشست امراله احمدی نیا به عنوان رئیس جبهه ایستادگی اهواز و ایمان لورابی به عنوان قائم مقام و مسئول کمیته مهندسی انتخاب شدند و در ادامه نیز مسئولین کلیه کمیته‌ها تعیین گردیدند.

لازم به ذکر است که فرآیند انتخاب کلیه این سمت ها از طریق انتخابات توسط اعضای شورای مرکزی جبهه ایستادگی اهواز صورت پذیرفت.