درب ترمینال هفتکل قفل شد

برخی از شهروندان هفتکل ظهر امروز هنگام مراجعه به ترمینال مسافر بری از قفل بودن درب ان خبر دادند.

هنوز علت قفل بودن تنها ترمینال شهرستان هفتکل مشخص نیست

چند سالی است این ترمینال در بدترین شرایط ، بدون امکانات صدای مردم هفتکل را بلند کرده و متاسفانه مسئولان هیچ گونه اهمیتی به این مطالبه عمومی نمی دهند.