دیدار نماینده رامهرمز و رامشیر با مدیر سازمان امور عشایر کشور

در مجلس دهم جای پای عشایر را در قوانین محکم کردیم و به صورت نسبی در این زمینه به موفقیت های خوبی دست یافتیم.

ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر با مهندس قندالی ریاست محترم سازمان عشایری، دکتر علایی مقدم معاونت توسعه و عمران و مهندس میرآخورلی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان و  فریده موسوی مسئول امورزنان عشایر کشور دیدار کردند.

در این دیدار ضمن بررسی مشکلات حوزه انتخابیه رامهرمز  مدیر سازمان امور عشایر کشور عنوان کردند :

‍ در مجلس دهم جای پای عشایر را در قوانین محکم کردیم و به صورت نسبی در این زمینه به موفقیت های خوبی دست یافتیم.

مهندس قندالی در ادامه عنوان کردند ساختار برنامه ریزی کشور به گونه ای است که عشایر در انتهای آن هستند و در ادبیات کلان برنامه ریزی کشور ابتدا توسعه شهری، توسعه روستائی و در نهایت توسعه عشایری مدنظر قرار دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • جناب وکیل محترم..خواهشازمان راباسلفی ودیداربی نتیجه تلف نکنید..خروجی این دیدارهامهم است .آیارایزنی قابل قبول انجام شد؟چون دوره گذشته هم ازنماینده فقط سلفی باحضرات میدیدیم بلاعمل..دوشهرستان کلی عقب افتادنددرچهارسال گذشته..بجنبیدمرمت کنید..بلخصوص دربحث بخشداران تغیراتی عنایت فرمایید