چرا کسی به داد هفتکل نمی رسد؟/بانک ملت رفت ؛آیا مخابرات هم خواهد رفت*؟؟؟

قادر سبحانی

واژه شهرستان شدن از دیرباز با مفاهیمی همچون توسعه،پیشرفت ،امکانات و…عجین شده است.

اما واژه شهرستان شدن برای هفتکل با مفاهیمی همچون پسرفت،عقب ماندگی ،بی امکاناتی و محرومیت عجین شده و بطوری که با گذشت چندین سال از آن همه هیاهو و مصیبت های شهرستان شدن چیزی جز بدبختی نصیب این مردم نشده است.

حال که از بدبختی دومین شهر نفتی خاورمیانه و از باجه شدن بانک ملت و رفتن زیر نظر شهرستان مجاور عبورکنیم گویا مخابرات این شهرستان هم در شرف ادغام شدن با این شهر همجوار است.

طبق اعلام یک منبع موثق به خبرگزاری خورنا ،سیاست های کلی مخابرات مبنی بر تجمیع ادارات که میزان مشترکین آنها کمتر از حد مجاز این اداره بزودی زیر نظر اداره مخابرات شهرستان همجوار خواهد رفت.

حال با مشاهده این اوضاع و احوال گویا شهرستان هفتکل همچون بازی مارپله با گزیدگی آقایان با سرعت نور به خانه ای اول باز خواهد گشت تا ما با واژه های شهرستان شدن و توسعه و امکانات بیشتر آشنا شویم.

انتظار می رود جناب دکتر ورناصری نماینده شهرستان نسبت به تجزیه زیر پوستی هفتکل ورود نموده و با آن با جدیت مقابله نماید.

جا دارد مدیرعامل مخابرات استان نسبت به صحت و سقم این خبر اعلام موضع و با رد آن ملت تب کرده هفتکل را پاشویه نماید.