استخدام نیروهای آزمونی شرکت سیمان خوزستان در ایستگاه آخر /پیگیری های نماینده رامهرمز و رامشیر جواب داد

آزمون استخدامی شرکت سیمان خوزستان که طی سال های گذشته برگزار و عدم اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان آن به یکی از پر سر و صداترین حاشیه های استخدامی استان خوزستان تبدیل شده بود این روزها در ایستگاه آخر است و قرار است تا پایان شهریور ماه این نیروهای آزمونی جذب و به کارگیری شوند.

به گزارش خبرگزاری خورنا رامهرمز آزمون استخدامی شرکت سیمان خوزستان که طی سال های گذشته برگزار و عدم اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان آن به یکی از پر سر و صداترین حاشیه های استخدامی استان خوزستان تبدیل شده بود این روزها در ایستگاه آخر است و قرار است تا پایان شهریور ماه این نیروهای آزمونی جذب و به کارگیری شوند.

همزمان با روی کار آمدن حاج ابراهیم متینیان نماینده رامهرمز و رامشیر طی دیداری که ایشان در اردیبهشت ماه امسال با مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان داشتند قول تسریع در روند جذب پذیرفته شدگان این آزمون را دادند .

حال با پیگیری‌های نماینده رامهرمز و رامشیر در مجموعه شستا و مساعدت های صورت گرفته ،تا پایان شهریور ماه ضمن ادامه ی آخرین مراحل استخدامی قبول شدگان، این افراد جهت اشتغال در شرکت سیمان خوزستان جذب و به کارگیری می شوند .